Wordt klant bij ‘t Mortelke, kijk hier voor Meer informatie

Terug

De ontbrekende schakel in de voedselbosketen: onderzoek en kennis overdracht

Een ding is zeker, bijna iedereen die we ontmoette en waaraan we het voedselbos lieten zien is heel erg enthousiast! Enthousiast om te zien waar het voedselbos in de toekomst heen zal gaan en of ze een steentje bij kunnen dragen. De meeste mensen die werkzaam zijn in de regeneratieve agricultuur willen allemaal naar een wereld toewerken waarbij voedselproductie meer in lijn staat met de natuur. De voedselboswereld staat echter nog in de kinderschoenen en er moeten nog vele stappen ondernomen worden, willen we de oogst bij de consument gaan krijgen. Dit artikel gaat over het belang van het delen van kennis en onderzoek in de voedselboswereld, en hoe dat een bijdrage gaat leveren aan de versnelling van het proces om de oogst bij mensen op het bord te krijgen.

Gebrek aan kennis en onderzoek

Ik heb een onderzoeksstage gedaan voor  t’Mortelke naar potentiële toekomstige afzetmarkten voor de oogst. Hiervoor heb met verschillende potentiële afnemers gesproken.  Door met deze partijen te hebben gesproken, heb ik iets interessants ontdekt: voor veel mensen is het namelijk een grote uitdaging om voedselbossen van de grond te krijgen en er een winstgevende voedselproductie van te maken. Aan enthousiasme en wilskracht zal het zeker niet liggen. Waar het waarschijnlijk wel aan ligt, is ten eerste de tijd die het kost om alle planten en bomen te laten groeien en ten tweede aan een tekort aan kennis en onderzoek. Dit uit zich in een gebrek aan kennis bij de consument over voedselbosproducten, een gebrek aan kennis over hoe we moeten samenwerken i.p.v. concurreren of een gebrek aan kennis over de logistieke details van de verkoop van de oogst.

Samenwerken i.p.v. concurreren

Naar aanleiding van dit probleem, is het van belang dat we bewust worden van de potentiële mogelijkheden in het delen van nuttige informatie en onderzoeken met elkaar. Het zou gunstig zijn als voedselbossen met elkaar gaan communiceren, om daarmee onze krachten te bundelen. Zo waren we bij t’Mortelke bezig met het onderzoeken of het samenstellen van een kookboek mogelijk is met verschillende partijen, om de consument beter te informeren over de mogelijkheden van voedselbosoogst en de verwerking ervan! Daarbovenop zijn er bestaande platforms waar je onderzoeken kunt delen met de mensen werkzaam in de voedselboswereld. Voorbeelden daarvan zijn de volgende facebookgroepen: voedselbossen, voedselbosrecepten en permacultuur. Andere voorbeelden van partijen die hun kennis en ondezoek delen zijn: stichting voedselbosbouw en greendeal voedselbossen.

Samenwerken met onderwijsinstellingen

Een andere mogelijke manier om samen te werken is met onderwijsinstellingen. Ik volg de studie International Food & Agribusiness aan de HAS hogeschool en ben op die manier als stagiaire terecht gekomen bij dit project! De HAS hogeschool en ook Wageningen universiteit doen heel veel onderzoek naar regeneratieve agricultuur en voedselbossen. Deze onderzoeken delen ze op hun platforms waarvan vele niet weten dat ze bestaan. Er kan zeer nuttige informatie van deze platforms gehaald worden. Klik hier, om op de website te komen van het HAS Lectoraat Innovatief Ondernemen met de Natuur. Daar kun je reports vinden over onder andere de volgende onderwerpen: de economische haalbaarheid van voedselbossen, verschillende verdienmodellen, marketingtools en onderzoeken over potentiële samenwerkingsverbanden.

Schroom niet om te delen!

Heb jij nu andere interessante kennis of reports gelezen die nuttig zouden kunnen zijn voor de voedselboswereld en die de voedselbosboer verder zou kunnen helpen met het behalen van zijn doel? Schroom niet om dat dan te delen! Dat mag met ons, via ons email-adres info@hetmortelke.nl . Maar vergeet vooral niet om het te delen met je omgeving, sociale media (zoals de facebookgroepen) en met mensen die interesse hebben in het onderwerp. 

Met mijn stage probeerde ik ook bij te dragen aan de nodige kennisoverdracht. Ik heb verschillende blogposts geschreven, waaronder ook de blogpost over mijn eindrapport.