Wordt klant bij ‘t Mortelke, kijk hier voor Meer informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Reservering: een reservering is pas definitief na schriftelijke bevestiging per e-mail door ’t Mortelke.

Artikel 2
Annulering: bij annulering van de reservering gelden de volgende regels:

Annulering tot 1 maand voor aanvang: geen kosten.
Annulering tot 2 weken voor aanvang: 50% van het totale huurbedrag.
Annulering binnen 2 weken voor aanvang: 100% van het totale huurbedrag.
Betaling: het totale huurbedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de reservering te zijn voldaan op het opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 3
Gebruik: de huurder is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de ruimte en de faciliteiten en dient zich te houden aan de geldende huisregels.

Artikel 4
Schade: eventuele schade aan de ruimte of de faciliteiten wordt in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 5
Aansprakelijkheid: ’t Mortelke is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de huurder of deelnemers aan de activiteit.

Artikel 6
Overmacht: bij overmacht behoudt ’t Mortelke zich het recht voor om de reservering te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie.

Artikel 7
Klachten: eventuele klachten dienen direct gemeld te worden aan ’t Mortelke, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Artikel 8
Toepasselijk recht: op alle overeenkomsten tussen ’t Mortelke en de huurder is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9
Geschillen: geschillen tussen ’t Mortelke en de huurder worden bij voorkeur onderling opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.